piątek, 28 października 2016

Partyzancka Droga Krzyżowa

28 października  uczniowie naszej szkoły wyruszyli na Wykus, by wziąć udział
w Partyzanckiej Drodze Krzyżowej.
 Jest to jedyna taka Droga Krzyżowa w Polsce- stacje jej wiodą przez Puszczę Świętokrzyską a oznaczone są na drzewach, głazach i grobach partyzanckich.
W tym roku było to już 17 spotkanie duchowieństwa, partyzantów, harcerzy młodzieży szkolnej i mieszkańców okolicznych miejscowości w leśnej stolicy „Ponurego” na Wykusie. Tegoroczną wędrówkę uprzyjemniał żywy śpiew młodych ludzi. Uczestnicy w skupieniu w tej leśnej głuszy przeżywali rozważania modlitwy.
Wśród nich byliśmy i my. Jak większość zgromadzonych poczuliśmy niesamowitą atmosferę tej uroczystości.
Na zakończenie odbyło się złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.
Mimo zmęczenia i zimna wszyscy uczniowie gromkim okrzykiem oświadczyli, że
w przyszłym roku znów wybiorą się na Wykus.


Wędrówka po stacjach drogi krzyżowej
Uczestnicy wydarzenia na Wykusie