Opowiem Ci o Wolnej Polsce

„Opowiem Ci o Wolnej Polsce”

Program „Opowiem Ci o Wolnej Polsce” prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Celem programu jest przybliżenie uczniom wydarzeń związanych z najnowsza historia Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni 50. lat kształtowało się społeczeństwo obywatelskie.

Ważnym elementem pracy nad projektem są spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Młodzież ma szanse dotrzeć do historii znanych, ale i tych mniej znanych- poznać losy ludzi biorących udział w wydarzeniach z przeszłości, odkryć dzieje miejscowości i regionu, poczuć klimat i atmosferę tamtych lat.

My- członkowie koła sześciokrotnie przystępowaliśmy do tego projektu.

W ramach działań przeprowadzaliśmy z wybranymi osobami- świadkami historii-wywiady, rejestrowaliśmy je w formie audio lub video a następnie zgromadzony materiał był prezentowany w postaci wystawy, filmu czy prezentacji multimedialnej.

Każdego roku tematyka podejmowanych zadań była inna.

I tak, w latach 2007-2010 zajmowaliśmy się problematyką II wojny światowej. Były to zagadnienia dotyczące powstania słynnej „siódemki wzdolskiej" i losy jej członków po wojnie. Wiedzę do opracowania tych treści uczniowie czerpali z dostępnej dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych z panem Henrykiem Pawelcem, który jako partyzant oddziału AK „Wybranieccy”, był świadkiem tamtych wydarzeń. kolejnym zagadnieniem, które zagłębiali uczniowie było tajne nauczanie we Wzdole i okolicach- i o tych czasach opowiadali; pan Edward Jędrzejczyk, pani Helena Łuszczyńska, pani Kamila Jarosińska i pani Maria Wójcicka oraz o żołnierzach „wyklętych”

I tu młodzi pasjonaci historii dotarli do świadków; pani Józefy Życińskiej i pani Pelagii Barwickiej- „Emilii”. W trakcie spotkań zebrali ich relacje, dokumenty i bardzo cenne fotografie.

Zainspirowani byliśmy tez historia solidarności w środowisku studenckim, okolicznościami powstania NZS w Kielcach,jego zadaniami i znaczeniem. Temat ten przybliżył nam jeden z twórców NZS w Kielcach- pan Krzysztof Kasprzyk. Uczestnicy tej edycji projektu nagrali ze swoim świadkiem wywiad, przygotowali prezentacje multimedialna i jak ich poprzednicy z gotowym projektem udali się na finałową konferencję do Warszawy.

Organizatorzy konferencji przygotowują dla uczestników wiele atrakcji. Wśród nich były warsztaty integracyjne, zwiedzanie stolicy, konferencje prasowe uczniów, czy tez stały punkt spotkań- zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Najwięcej emocji wzbudzały jednak targi projektów, w których każda grupa prezentuje efekty swoich działań, czyli swój projekt.

Targi były również okazja do rozmowy z zaproszonymi ekspertami- historykami, socjologami, dziennikarzami. W trakcie konferencji prasowych wszyscy uczniowie zgodnie podkreślali wartość, jaką wynieśli ze swojej pracy, a mianowicie poznanie niepodręcznikowej historii i zetknięcie się z emocjami, jakie towarzyszą wspomnieniom świadków.

Sześciokrotne uczestnictwo w projekcie przyniosło wzdolskiemu gimnazjum miano „weterana programu”. Bardzo nas ten tytuł satysfakcjonuje.

Spotkanie z panią Kamilą Jarosińską
Łukasz Gibała ze świadkiem historii panem Jerzym Kaczmarzykiem
Spotkanie z córką pani Trzebińskiej- panią Bartkiewicz
pani Pelagia Barwicka
Praca nad projektem
W domu pani Bartkiewicz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz