sobota, 28 kwietnia 2018

Spotkanie z Matką Chrzestną Szkolnego Sztandaru

Czy w naszej wsi mieszkali Żydzi?  
Trudno to zdecydowanie ustalić. Opracowania regionalne twierdzą- że nie. Innego zdania są mieszkańcy Wzdołów, którzy pamiętają wydarzenia z lat wojny. 
Pan Stanisław Barwicki w swoich notatkach podał, że we Wzdołach mieszkało sześć rodzin, łącznie 30 osób pochodzenia żydowskiego.    
O swoje wspomnienia związane z życiem tej grupy ludności poprosiliśmy Panią Kamilę Jarosińską. Nasz gość po raz kolejny zaskoczył nas niezwykłą pamięcią. Opowiadała nam o życiu codziennym Żydów we Wzdole, o ich zajęciach, rozrywkach, kontaktach z Polakami, pamięta ich nazwiska i domy, w których mieszkali. 
Urzekła nas swoim serdecznym stosunkiem do ludności żydowskiej  
 i częstym podkreślaniem, że to byli NASI ŻYDZI.