poniedziałek, 14 października 2019

Pamiętamy


Słowami „Był taki wrzesień…kiedy zamiast szkolnego dzwonka tysiące młodych ludzi, nauczycieli usłyszało odgłosy bombardowań, huk dział..” uczniowie klas VII b i VIII rozpoczęli uroczysty apel poświęcony 80-rocznicy wydarzeń września 1939 r.

Był taki wrzesień 1939 roku, kiedy to Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa- najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku. Dla Polaków zaczęła się długa, ciemna noc okupacyjna - terror, obozy koncentracyjne, łapanki, masowe egzekucje ludności.
Wśród Polaków narastał sprzeciw i opór przeciw okupantom. 27 września tworzy się Polskie Państwo Podziemne kierowane - wolnych sojuszniczych krajów przez legalne władze naczelne: prezydenta, rząd i naczelnego wodza. Organizując powszechny opór społeczeństwa, pomagało Polakom zachować godna postawę ludzi nie ulegających zniewoleniu i walczących. Polskie Państwo Podziemne było jedynym takim państwem
w okupowanej Europie.
Uczestnicy szkolnego wydarzenia słowem i piosenką podkreślali celowość utworzenia
i ważność istnienia tegoż państwa. Wcielali się w rolę polskich partyzantów, którzy podejmowali trudną walkę z okupantem. Próbowali udowodnić, że walka ta była konieczna.


Wszystkim zaprezentowanym utworom poetyckim i piosenkom towarzyszyło magiczne słowo - Pamiętamy.
ROK  SZKOLNY  

2019/2020