piątek, 12 listopada 2021

To już 103 rocznica….Dlaczego 11 listopada świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę?- na to pytanie uczniowie klas siódmych próbowali odpowiedzieć swoim koleżankom i kolegom podczas szkolnej akademii. W przygotowanym programie artystycznym nie zabrakło miejsca na piosenkę patriotyczną i utwory poetyckie.
Porządkowanie grobów.
Porządkowanie grobów przy okazji dnia Wszystkich Świętych weszło już na trwałe do kalendarza Imprez Szkolnych.

Jest to czas na czyszczenie grobów z jesiennych liści, igliwia i trawy, wymiany starych zniczy
i zapalenie nowych.

Nasza szkoła sprawuje opiekę nad mogiłami pomordowanych mieszkańców Wiącki i Klonowa.

Na cmentarzu spotykamy groby członków społeczności, którzy odeszli dawno temu, a ich rodziny nie zawsze mogą zaopiekować się ich grobami. Właśnie takich miejsc szukamy
i staramy się o nie dbać. Zajmujemy się grobem legionisty, który zginął we Wzdole w 1943 roku.

Nie zapominamy też o miejscach pamięci narodowej w najbliższej okolicy. Uczniowie starszych klas porządkują obelisk na łąkach Wiącki
i robią porządki przy pomniku na Górze Barbarze.


Porządkowanie i dekorowanie grobów przynosi nam dumę.


piątek, 1 października 2021

Polskie Państwo Podziemne


Przed 82 laty, w 1939 roku, kiedy wybuchła II wojna światowa,
Niemcy hitlerowskie chciały, żeby nasz kraj-Polska przestał istnieć.
Ale tak się nie stało, bo Polacy pomimo prześladowań starali się żyć normalnie i stworzyli ukryte dla Niemców państwo. Kierowali nim z zagranicy polscy patrioci. Utworzono Armię Krajową, wydawano gazety i książki, dzieci uczyły się w domach na tajnych kompletach, działały tajne polskie sądy, uniwersytety i teatry. Polacy nigdy nie poddali się okupantowi. Charakterystycznym symbolem Państwa Podziemnego była kotwica z literą P. Malowany był na murach i płotach, doprowadzając Niemców do wściekłości.

28 września w naszej szkole odbył się apel poświęcony temu wydarzeniu. Uczniowie klasy VIII a słowem i piosenką podkreślili celowość utworzenia
i ważność istnienia Polskiego Państwa Podziemnego. 
Jednym z prezentowanych wierszy był utwór Czesława Janczarskiego
„Leśni żołnierze”, którego słowa każą nam
PAMIĘTAĆ. Za naszym miastem, wśród brzózek,

   gdzie kwitną kwitną,

   mogiła w trawach jest nieduża,

   malutki wzgórek mchem porosły.

 

   Płynął obłoki nad brzozami,

   w gałęziach ptak świergoce rano.

   Dziś wszyscy tutaj się spotkamy,

   harcerze dwaj na warcie staną.

 

   Tu partyzantów jest mogiła,

   tu padli trzej żołnierze leśni.

   Pamięć o nich będzie żyła

   przez lata w naszym mieście.

 

   Za naszą wolność, szkołę, mowę

   oddali swoje młode życie.

   Przed tą mogiłką skłońmy przekroczenie,

   gdy lecą z drzew jesienne liście.

 

   Tu ozłocimy piaskiem ścieżki

   i położymy pęk chryzantem.

   A potem zapalimy świeczki-

   tak hołd oddamy partyzantom.

Idziemy na Wykus

…Po Co? 

Gdy będziesz w świętokrzyskich lasach przyklęknij na ziemi liść wyzłoconej posłuchaj, ona szumi o krwawiących czasach, o chłopcu, o młodości śmiertelnie uśpionej. Gdy krzyżaczący się nad leśną mogiłą, nad życiem, co duszę tej ziemi oddało i gdy spytasz - co, co co to było, … nie wiem, ale wierzę, że tak być musiało.
Po Co?
A może jednak… po coś!

(Maria Piechowska)

czwartek, 8 lipca 2021

Dziękujemy!

Od trzech lat uczniowie klasy VIII b aktywnie uczestniczyli w pracach Koła, a także tworzyli jego Zarząd. Zgodnie z głównymi celami działalności Koła byli z nami podczas uroczystości szkolnych, uczestniczyli w sesjach naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach,
sporzadzali wystawy tematyczne na szkolnych korytarzach,
brali udział w konkursach historycznych,
spotykali się z mieszkańcami Wzdołu, którzy ciekawie opowiadali o naszej historii.
Za to wszystko dziękujemy i życzymy sukcesów w nowych szkołach.

niedziela, 13 czerwca 2021

Projekt historyczny „Póki nie jest za późno.”

Jest to ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc,obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Tematyka prac dotyczy wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku. Jest takie miejsce…to tytuł naszego projektu.Opowiada on o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej wsi 11 kwietnia 1943 roku. Aby nie pozostało ono zapomniane mieszkańcy Wzdołu w 2010 roku postanowili na miejscu tragedii postawić pomnik. Miejsce na pomnik wybrano na polach, gdzie 11 kwietnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali niewinnych ludzi. Jest ono oddalone od uczęszczanej drogi. Nie stanowi to dla nas, uczniów przeszkody by dbać o niego, pilnować by stale były tam kwiaty i znicze. Praca nad projektem była dla nas jedną z dłuższych lekcji historii, podczas której byliśmy tropicielami wydarzeń historycznych i osobami prezentującymi wydarzenie w nowatorskiej formie. Chcieliśmy, by nie była to ciężka, nudna praca ale ciekawa, fajna zabawa. Postanowiliśmy , że będziemy pracować według znanej i sprawdzonej przez członków Szkolnego Koła Przyjaciół Książki metodzie WebQuest. Każdy z nas wybrał sobie zagadnienie do opracowania i wykorzystując zgromadzone w szkole materiały przystąpił do pracy. Mikołaj, nasz szkolny geograf przygotował następujące informacje: -ustalił położenie obiektu -sporządził mapę najbliższej okolicy -opisał ukształtowanie terenu Amelia zebrała informacje o powstaniu pomnika, wyszukiwała w szkolnym archiwum nagrań rozmów z osobami zaangażowanymi w te prace jak również wybierała odpowiednie zdjęcia. Kacper to nasz detektyw. Przygotował wiadomości historyczne dotyczące wydarzeń jakie rozegrały się w naszej wsi w 1943 roku.Zadbał też o zebranie starych fotografii. Kolejny etap pracy należał do nas wszystkich- zostaliśmy informatykami i grafikami. Efektem naszej pracy jest prezentacja powstała w programie Power Point i folder o wybranym przez nas miejscu. Amelia Zbroszczyk Kacper Szmalec Mikołaj Szmalec Wyniki konkursu dostępne na stronie internetowej: https://www.cmjw.pl/aktualnosci/za-nami-final-konkursu-na-projekt-historyczny-poki-nie-jest-za-pozno,1431.html

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

2 czerwca Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Naczelnik Delegatury IPN Dorota Koczwańska- Kalita powitali w Centrum Edukacyjnym IPN „i inwencji twórczej. W konkursie wzięło udział 120 uczniów z województwa świętokrzyskiego, wśród nich było 11 uczniów z naszej szkoły. Miło nam było usłyszeć, że dwie uczennice zostały wyróżnione za swoje prace- Martyna Kupis
z klasy IV i Sara Pajdo z klasy VIII b. Obie zostały wraz z rodzicami zaproszone na uroczyste zakończenie i obdarowane nagrodami od organizatorów.

piątek, 28 maja 2021

Świadkowie historii.Koło Przyjaciół Historii istnieje w naszej szkole od 2007 roku. Jednym z celów jego działania jest poznawanie historii poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem- świadkiem historii. Świadek historii to osoba, której udokumentowana
(zapinana, nagrana) opowieść zwana relacją jest źródłem historycznym.


Świadkowie są wśród nas. Czasem wiemy o tym, bo szkoła zaprasza ich na uroczystości, ale czasem nie uświadamiamy sobie, że starszy pan, którego mijamy codziennie gdy idziemy do szkoły, to żołnierz AK, że nasza sąsiadka brała udział w lekcjach tajnego nauczania, że koleżanka mamy kolportowała ulotki w stanie wojennym.

Wiele osób wokół nas może opowiedzieć ciekawe historie. Naszym zadaniem jest tylko pokazać światu nowych, nieznanych bohaterów naszej niedawnej przeszłości.


Członkowie koła mieli okazję spotykać się z ludźmi tworzącymi historię wiele razy.

Były to spotkania w szkole jak i w domach naszych świadków. Zaczęły się one od pana Henryka Pawelca, który w latach 2008-2009 opowiadał nam o powstawaniu i działalności oddziału partyzanckiego, którego imię nosi nasza szkoła.

W latach 2010-2012 interesowała nas tematyka tajnego nauczania. Po pierwszym spotkaniu z panem Edwardem Jędrzejczykiem okazało się, że uczniów tajnych kompletów jest we Wzdole wielu. Bardzo chętnie dzielili się z nami swoimi wspomnieniami o warunkach w jakich zdobywali wiedzę, o swoich koleżankach i kolegach a także nauczycielach. Dużą sympatię zdobyła u nas Róża Szafraniec- nauczycielka z Siekierna. Poświeciliśmy jej projekt realizowany w ramach programu CEO „Opowiem ci o wolnej Polsce”. Tajne nauczanie- temat ten stał się dla nas bliski dzięki rozmowom z Heleną Łuszczyńską, Jerzym Kaczmarzykiem, Marią Wójcicką i Kamilą Jarosińską.

W 2012 roku uczniowie spotykali się i rozmawiali z panią Józefą Życińską o żołnierzach „Wyklętych” i panią Pelagią Barwicką o jej działalności konspiracyjnej. Spotkania te poszerzały wiedzę historyczną rozmówców a także wzbogacały szkolne archiwum o przekazywane pamiątki przez naszych świadków.


Edward Jędrzejczyk w 2011r. opowiadał nam o tajnym nauczaniu.

w 2011r. odwiedziliśmy panią Marię Wójcicką.

Józefa Życińska opowiadała nam o żołnierzach "Wyklętych".Pani Pelagia Barwicka zdradziła nam informacje o swoim udziale w działalności konspiracyjnej.Helena Łuszczyńska w 2011r. mówiła nam o tajnym nauczaniu.


Pan Jerzy Kaczmarzyk podzielił się z nami informacjami o swoim udziale w tajnych kompletach.Czy znasz swoją szkołę?


Najstarsza część budynku naszej szkoły ma już 90 lat.Powstała w latach 30-tych ubiegłego wieku.


Kierownikiem był pan Rokicki.Pamięta ona czasy II wojny światowej , walki partyzantów czy tajne nauczanie.

Pamięta, też tajne spotkania młodych chłopców, którzy chcieli walczyć z Niemcami.Na tych spotkaniach snuli plany tworzenia oddziału zbrojnego i jego działalności. Wśród wtajemniczonych był Henryk Pawelec, który w swojej książce
Na rozkaz serca”
opisał salę szkolną w której odbywały się narady. Była to sala na I piętrze z widokiem na kuźnię. Która to dziś klasa?
sobota, 15 maja 2021

W tym roku szkolnym znów postanowiliśmy spróbować swoich sił 
w Wirtualnym Festiwalu, organizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
Stworzyliśmy trzy zespoły z klas ósmych, które chciały  w nietypowy sposób poznać fascynujący okres w historii.  
Tym razem zajmowali się XX-leciem międzywojennym, okresem wielu ważnych przemian w Polsce. 
Uczestnicy festiwalu wspólnie poszukiwali informacji na zadane pytania i rozwiązywali łamigłówki,tworzyli kolaże strojów z epoki, projektowali nowoczesną kuchnię i analizowali rolę Polskiego Czerwonego Krzyża w czasie Bitwy Warszawskiej. 

    Jedno z zadań polegało na stworzeniu
stylizacji modowej na miarę XX wieku. 

 Rok szkolny 2020/2021 to wyjątkowo trudny rok dla uczniów.
Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w trybie zdalnym. Trudności też przeżywa działalność naszego Koła.