środa, 29 kwietnia 2020

Zaprośmy ją do swoich serc, domów…Flaga jest tego warta!

Flaga towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów. W ważnych, smutnych lub radosnych chwilach. Flaga pomagała wyrażać emocje, zachęcała do walki, pracy i modlitwy, podkreślała odrębność 
i przynależność, a drzewce bywało skuteczną bronią ( np. kopia).
Flaga to wierna przyjaciółka, podążająca za człowiekiem w procesie rozwoju naszej cywilizacji
 i wspomagająca nas w najważniejszych chwilach.