niedziela, 9 czerwca 2019

Co połączyło Świętokrzyskie Tkaczki i koło historyczne w szkole we Wzdole?
W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5a i Świętokrzyskie Tkaczki we Wzdole Rządowym często podejmowali wspólne działania. Pierwszy raz w październiku 2018 roku młodzież pobierała nauki pracy przy krosnach u pani Beaty Syzdół. Spotkanie to przerodziło się w dłuższą znajomość. Wkrótce okazało się, że jeszcze coś nas łączy. Wśród tkaczek i jej sympatyków jest pani Kamila Jarosińska, która jest Matką Chrzestną Szkolnego Sztandaru. W tym roku Pani Kamila ukończyła 90 lat. Fakt ten połączył nasze wspólne działania, aby to uczcić. 

Młodzież zrzeszona w kole historycznym odszukała wszystkie pamiątki, zdjęcia, nagrania związane ze spotkaniami z panią Kamilą. Młodzi historycy skrzętnie szukali potrzebnych materiałów zgromadzonych w szkolnej bibliotece. Tkaczki zadbały o to, by zebrane materiały przetworzyć w film „W mej pamięci tkwi…”. 

23. maja do szkoły, która stała się gospodarzem niezwykłego spotkania przybyli zaproszeni przez tkaczki i uczniów goście. Wśród nich były Władze Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie – burmistrz Dariusz Skiba, dyrektor Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki - Marcin Sikorski, pani Teresa Rynkowska, pan Janusz Wojkowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice. 

W miłej i wzruszającej atmosferze goście mieli okazję nie tylko zobaczyć zaprezentowany film, ale i podzielić się wspomnieniami obejmującymi rok 1997, kiedy to szkoła otrzymała imię Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”. Piątoklasiści uświetnili uroczystość życzeniami dla Jubilatki i śpiewem ulubionych piosenek honorowego gościa. 


Wirtualny Festiwal OKOLICADwie drużyny z naszej szkoły 17 maja brały udział w Wirtualnym Festiwalu OKOLICA zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Festiwal ten jest interaktywną forma zajęć, w której drużyny z różnych miejscowości uczestniczą we wspólnej zabawie online.Drużyny miały do wykonania 6 zadań, które organizator publikował kolejno co pół godziny.
 O godzinie 16.30 zostały ogłoszone wyniki.Drużyna Wiktorii została nagrodzona za zadanie dotyczące promowania swojej miejscowości.
Wszyscy uczestnicy festiwalu uznali ,że forma rywalizacji między uczestnikami była ciekawa i wymagała od nich pomysłowości i dobrej organizacji. Dodatkowym plusem było nawiązanie nowych znajomości z uczestnikami innych szkół.