niedziela, 26 maja 2019

Komu potrzebna jest historia?


Na to pytanie odpowiadali uczniowie klasy siódmej podczas szkolnego apelu z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Próbując udowodnić, że jest ona potrzebna nam wszystkim wykorzystywali wydarzenia z historii Polski XVIII-wiecznej. W trakcie apelu przedstawili dwie inscenizacje obrazujące podpisanie umowy rozbiorowej trzech państw ościennych i życie codzienne polskiej szlachty.