czwartek, 8 lipca 2021

Dziękujemy!

Od trzech lat uczniowie klasy VIII b aktywnie uczestniczyli w pracach Koła, a także tworzyli jego Zarząd. Zgodnie z głównymi celami działalności Koła byli z nami podczas uroczystości szkolnych, uczestniczyli w sesjach naukowych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach,
sporzadzali wystawy tematyczne na szkolnych korytarzach,
brali udział w konkursach historycznych,
spotykali się z mieszkańcami Wzdołu, którzy ciekawie opowiadali o naszej historii.
Za to wszystko dziękujemy i życzymy sukcesów w nowych szkołach.