niedziela, 13 czerwca 2021

Projekt historyczny „Póki nie jest za późno.”

Jest to ogólnopolski konkurs adresowany do uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc,obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób. Tematyka prac dotyczy wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku. Jest takie miejsce…to tytuł naszego projektu.Opowiada on o wydarzeniach, które miały miejsce w naszej wsi 11 kwietnia 1943 roku. Aby nie pozostało ono zapomniane mieszkańcy Wzdołu w 2010 roku postanowili na miejscu tragedii postawić pomnik. Miejsce na pomnik wybrano na polach, gdzie 11 kwietnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali niewinnych ludzi. Jest ono oddalone od uczęszczanej drogi. Nie stanowi to dla nas, uczniów przeszkody by dbać o niego, pilnować by stale były tam kwiaty i znicze. Praca nad projektem była dla nas jedną z dłuższych lekcji historii, podczas której byliśmy tropicielami wydarzeń historycznych i osobami prezentującymi wydarzenie w nowatorskiej formie. Chcieliśmy, by nie była to ciężka, nudna praca ale ciekawa, fajna zabawa. Postanowiliśmy , że będziemy pracować według znanej i sprawdzonej przez członków Szkolnego Koła Przyjaciół Książki metodzie WebQuest. Każdy z nas wybrał sobie zagadnienie do opracowania i wykorzystując zgromadzone w szkole materiały przystąpił do pracy. Mikołaj, nasz szkolny geograf przygotował następujące informacje: -ustalił położenie obiektu -sporządził mapę najbliższej okolicy -opisał ukształtowanie terenu Amelia zebrała informacje o powstaniu pomnika, wyszukiwała w szkolnym archiwum nagrań rozmów z osobami zaangażowanymi w te prace jak również wybierała odpowiednie zdjęcia. Kacper to nasz detektyw. Przygotował wiadomości historyczne dotyczące wydarzeń jakie rozegrały się w naszej wsi w 1943 roku.Zadbał też o zebranie starych fotografii. Kolejny etap pracy należał do nas wszystkich- zostaliśmy informatykami i grafikami. Efektem naszej pracy jest prezentacja powstała w programie Power Point i folder o wybranym przez nas miejscu. Amelia Zbroszczyk Kacper Szmalec Mikołaj Szmalec Wyniki konkursu dostępne na stronie internetowej: https://www.cmjw.pl/aktualnosci/za-nami-final-konkursu-na-projekt-historyczny-poki-nie-jest-za-pozno,1431.html

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

2 czerwca Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz i Naczelnik Delegatury IPN Dorota Koczwańska- Kalita powitali w Centrum Edukacyjnym IPN „i inwencji twórczej. W konkursie wzięło udział 120 uczniów z województwa świętokrzyskiego, wśród nich było 11 uczniów z naszej szkoły. Miło nam było usłyszeć, że dwie uczennice zostały wyróżnione za swoje prace- Martyna Kupis
z klasy IV i Sara Pajdo z klasy VIII b. Obie zostały wraz z rodzicami zaproszone na uroczyste zakończenie i obdarowane nagrodami od organizatorów.