sobota, 16 maja 2020

Uczniowie klas siódmych pisali i rysowali na temat: Zdalne nauczanie dziś a jak uczniowie uczyli się dawniej. Oto niektóre z ich prac.


Zdalne nauczanie i Tajne nauczanie, mimo że obydwa miały na celu edukację dzieci i młodzieży, to więcej ich dzieli niż łączy. Łączy je to, że odbywały się w ciężkich czasach dla naszego kraju. Przyczyną obydwóch był wróg – dziś przyczyną zdalnego nauczania jest pandemia wywołana przez koronawirusa, natomiast, w dawnych czasach podczas okupacji naszego kraju, Niemcy pragnęły maksymalnie ograniczyć możliwość rozwoju polskiej młodzieży. Przy okazji powyższych rozważań nie sposób nie przytoczyć słów H. Himmlera – „(...) dla polskiej ludności Wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż 4-klasowa szkoła ludowa. Celem takiej szkoły ma być wyłącznie proste liczenie, najwyżej do pięciuset, napisanie własnego nazwiska, wiedza, iż boskim przykazaniem jest być posłusznym Niemcom, uczciwym, pracowitym i rzetelnym. Czytania nie uważam za konieczne.”Z tego powodu nauczyciele postanowili zorganizować Tajne nauczanie, które najczęściej odbywało się w mieszkaniach uczniów lub nauczycieli. Nauczanie było również prowadzone w szkołach – np. uczniowie zostawali w szkole pod pretekstem zajęć dodatkowych. Tajne nauczanie w okupacji było karane śmiercią lub zesłaniem do obozu zagłady. Nie zniechęciło to jednak uczniów w zdobywaniu wiedzy. W dzisiejszych czasach, podczas epidemii koronawirusa, polskie szkolnictwo zorganizowało zdalne nauczanie, które ma na celu dalej rozwijać dzieci oraz młodzież w tak trudnej sytuacji dla naszego kraju. W obecnych czasach nauczyciele mają możliwość skontaktować się z uczniami za pomocą smartfonów, laptopów, komputerów stacjonarnych, Notebooków. Służą im również do tego takie komunikatory jak: discord, messenger, skype, zoom, itp. . Dzięki e-lekcjom mamy e-spotkania z nauczycielami, piszemy e-sprawdziany oraz e-kartkówki. Udzielamy też e-odpowiedzi. Źródłem informacji o naszych postępach jest dziennik elektroniczny. Dzięki niemu, nasi rodzice „wszystko” o nas wiedzą.Kiedyś było Tajne, dzisiaj jest zdalne ale łączy je jedno: zwycięstwo edukacji w walce z wrogiem.

Tajne nauczanie a zdalne nauczanieTajne nauczanie określa nauczanie prowadzone w formie nielegalnych zajęć i wykładów organizowanych poza szkołą lub uczelnią w okresie zaborów lub okupacji hitlerowskiej.W czasie II wojny światowej władze zaborcze zlikwidowały wiele szkół, a w pozostawionych usunięto całkowicie język polski.Patriotyczne kręgi polskiej inteligencji organizowały tajne nauczanie, prowadzone na wszystkich poziomach od podstawowego po wyższe.Sytuacja w trzech zaborach nie była jednakowa.Najgorsze warunki były w zaborze rosyjskim i pruskim, lepsze w zaborze austriackim gdzie stopniowo przywracano szkolnictwo polskie na wszystkich poziomach nauczania.W zaborze rosyjskim za tajne nauczanie zsyłano na Sybir do obozów pracy albo rozstrzeliwano. W czasie okupacji niemieckiej, Niemcy nie kryli swoich planów w stosunku do ludności polskiej, szczególnie chodziło im o zdobycie terytorium ale też o zniszczenie kultury polskiej i zagładę biologiczną narodu polskiego.Tajne nauczanie inaczej tajne komplety gdzie kształciła się młodzież podczas okupacji niemieckiej.Nauczyciele i uczniowie wiedzieli, że w razie wykrycia groziło im, a nawet właścicielom mieszkań, w których odbywały się komplety, więzienie i obóz koncentracyjny.W latach 1939-1945 życie straciło 8,5 tys. polskich nauczycieli.Po mimo kar pod koniec okupacji w szkołach średnich uczyło się ponad 100 tysięcy młodzieży i kilka tysięcy studentów.Zdalne nauczanie to kształcenie na odległość gdzie nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym a często też czasowym od kształconego się.W procesie zdalnego kształcenia wykorzystywane są media elektroniczne takie jak komputery, Internet, telefony itp.Nie mniej jednak obydwa typy nauczania odbiegają od konwencjonalnej metody nauki jaką jest edukacja na lekcjach w szkolnej ławce.Na przestrzeni dziejów ludzie obawiali się wroga, my też się obawiamy tylko nasz wróg jest niewidoczny gołym okiem.

środa, 29 kwietnia 2020

Zaprośmy ją do swoich serc, domów…Flaga jest tego warta!

Flaga towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów. W ważnych, smutnych lub radosnych chwilach. Flaga pomagała wyrażać emocje, zachęcała do walki, pracy i modlitwy, podkreślała odrębność 
i przynależność, a drzewce bywało skuteczną bronią ( np. kopia).
Flaga to wierna przyjaciółka, podążająca za człowiekiem w procesie rozwoju naszej cywilizacji
 i wspomagająca nas w najważniejszych chwilach.niedziela, 1 marca 2020